Floating Gardens

Floating Gardens

Wonen en leren in één gebouw

Floating Gardens is een goed voorbeeld van Sloterdijk als gemengde woon-werk omgeving. Wonen en leren in één gebouw.
Er worden 192 appartementen gerealiseerd in combinatie met een alles-in-één school; de eerste basisschool van Sloterdijk.

Een groene woontoren

Floating Gardens doet zijn naam meer dan eer aan. Vanaf de begane grond tot op het hoogste dak zijn groene invullingen gemaakt. Veel van die groene ruimtes zijn bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de bewoners. De begane grond is deels speelterrein voor de school en de kinderdagopvang, een deel van het maaiveld is publieke ruimte en sluit aan bij de ontwikkeling van de Arlandaweg.

School en kinderdagverblijf

In het gebouw komt ruimte voor een basisschool en een kinderdagverblijf. Deze liggen op de onderste twee verdiepingen, de hoofdentree van de alles-in-één school is onder het overstek aan de noordzijde.

Planning

2019 en 2020: verdere planontwikkeling, aanpassing bestemmingsplan, omgevingsvergunning
2021: start bouw
2023: oplevering casco school, start afbouw school
2024: oplevering woningen en school.

Zoekvenster sluiten