Floating Gardens

Lage energielasten en energiezuinig

Een nieuwe woning in Floating Gardens heeft veel voordelen. Naast het feit dat je straks een gloednieuw appartement hebt die je naar eigen smaak kunt indelen en inrichten, is één van de voornaamste voordelen op dit moment; lage energielasten!

Een duurzame woning begint bij een lage energievraag. Door goede isolatie, warmteterugwinning uit ventilatie en warmteterugwinning uit het douchewater wordt het energieverbruik beperkt.

Vooral dit laatste zorgt voor een enorme besparing op het energieverbruik bij het verwarmen van warm water. Ook maakt de duurzame warmtepompinstallatie gebruik van warmte en koude uit de bodem. Een nieuwbouwwoning heeft hiermee de juiste vertrekpunten voor een laag energieverbruik.

Op zowel korte als lange termijn doe je een investering die loont, voor jouw portemonnee en voor het milieu!

Energieverbruik in Floating Gardens;
hoe werkt het?

De warmteleverancier van Floating Gardens is Equans (voorheen Engie). Equans is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van de warmtebronnen met bijbehorende installaties, in het gehele gebouw en in elk appartement. De gebouw gebonden elektriciteit, wordt duurzaam opgewekt met behulp van de zonnepanelen van Floating Gardens. Deze zonnepanelen komen onder andere op het dak en aan de gevel.

Om de warmte die Equans levert geschikt te maken voor gebruik in het appartement wordt het verder opgewarmd in het appartement met behulp van een warmtepomp die in een aparte ruimte wordt geplaatst. Deze warmtepomp is in eigendom van Equans, waarvoor u maandelijks een huurbedrag betaalt. Het voordeel hiervan is dat u volledig ontzorgd bent en geen rekening hoeft te houden met de kosten voor onderhoud. Zie de afbeelding hiernaast, die het schematisch weergeeft.

Lage energielasten en energiezuinig - Afbeelding Warmtepomp - Floating Gardens

En dan misschien wel de belangrijkste vraag:

Wat is het verschil in energielasten tussen een bestaande woning en een nieuwe woning in Floating Gardens?
“Hoe kan ik nou het elektriciteitsgebruik van de nieuwe woning vergelijken met het gasverbruik van de huidige woning?”  Een veelgebruikte stelregel is dat één kuub gas ongeveer gelijk staat aan 10 kWh.

Echter, een warmtepomp is meer dan 4 keer zo efficiënt dan een gasketel, of anders gezegd: een warmtepomp kan met 1 kWh elektriciteit meer dan 4 kWh aan warmte produceren.

Anders gezegd, 2,5 kWh elektriciteit in de nieuwe situatie staat gelijk aan één kuub gas in de oude situatie. Op basis van een energieberekening (BENG) is bepaald dat voor een City appartement circa 1.200 kWh nodig is voor verwarming en warm water.

Als we ervanuit gaan dat dit (zoals in huidige situatie) met gas gedaan moest worden komen we uit op ongeveer 480 kuub gas. Oftewel, in dit geval zou u ongeveer € 1.200,- (480 x €2,50) aan gaskosten kwijt zijn tegenover de € 550,- (1.100 x €0,50) aan extra (!) elektriciteitskosten.

Dus ondanks een hoger elektriciteitsverbruik, bespaart u enorm in de energiekosten in uw nieuwe woning!

In onderstaande tabel staat een gemiddeld gebruik van een City-appartement weergegeven in vergelijking met een gemiddelde bestaande woning.

In onderstaande tabel staat een gemiddeld gebruik van een City-appartement weergegeven in vergelijking met een gemiddelde bestaande woning.

Huidige woning*

City-appartement

Verbruik elektriciteit (kWh per jaar)

2.900 Huishoudelijk gebruik

3.000 (1.200 + 1.800)
Warmte-installaties en huishoudelijk gebruik

Verbruik gas (m3 per jaar)

1.200

Vaste kosten (per jaar)

– € 200

€ 450

Variabele kosten (per jaar)

€ 4.450

€ 1.500

Onderhoudskosten (per jaar)

€ 200

Totale kosten (per jaar)

€ 4.450

€ 1.950

Maandbedrag

€ 370

€ 160

CO2 uitstoot (kg per jaar)

3.700

1.300

Toekomstproof

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Voor bestaande woningen wordt op termijn dus een flinke investering en verbouwing om de bestaande woning toekomstproof te maken en aan te passen naar gasvrij. Een nieuwbouwappartement in Floating Gardens kopen betekent dat je geen investeringen meer hoeft te doen in isolatie en nieuwe installaties.

Comfort, kwaliteit en gezondheid

Naast lage energielasten biedt een nieuwbouwwoning door de goede isolatie meer kwaliteit, comfort en gezondheid. Geen tocht en koudeval bij de ramen. Minder stof en door de toepassing van vloerverwarming en ventilatie met warmteterugwinning, een constant en gezond binnenklimaat. Bovenal, via de vloerverwarming koeling tijdens warme zomers.

Milieu en klimaat

Steeds meer mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun ‘footprint’ en de druk die hiermee op de aarde wordt gelegd. Door de duurzaamheid van een nieuwbouwwoning wordt deze beperkt.

Lagere hypotheekrente

Wist je dat je bij een groot deel van de hypotheekverstrekkers een rentekorting ontvangt bij de aankoop van een duurzame woning? Vraag hiernaar bij je financieel adviseur.

* Wat zijn ongeveer de kosten van een gemiddelde bestaande woning in Nederland?
Stel; u woont op dit moment (met 3 personen) in een rijwoning uit circa 1990 van 120 m2 die verwarmd wordt met een gasketel. Zo’n woning gebruikt volgens Milieu Centraal circa 2.900 kWh en circa 1.200 kuub aardgas per jaar, in lijn met het vastgestelde energieplafond door de overheid dat per 1 januari 2023 ingaat. De totale vaste kosten hiervoor worden bepaald door vaste kosten aan de energieleverancier en het vastrecht aan de netbeheerder voor gas en elektra, maar ook een vaste teruggave energiebelasting (in 2022). Daarnaast heeft u variabele kosten die bepaald worden door jouw verbruik van elektriciteit en aardgas. Deze kosten hangen sterk af van het tarief van uw energieleverancier waarbij de één het effect van de gestegen energieprijzen meer merkt dan een ander. Als we vervolgens uitgaan van de gemiddelde consumentenprijzen tweede en derde kwartaal van 2022, komen we uit op een tarief van ongeveer € 2,50 per kuub aardgas en € 0,50 per kWh voor elektriciteit (CBS 2022, inclusief alle belastingen). Het deel voor vaste kosten is voor huidige woning zelfs licht negatief, wat veroorzaakt wordt door de verlaging energiebelasting.